Portfolio

WORKSHOP

अत्मासंमोहनशास्त्र शिकल्याने सभाधिटपणा वाढवून वक्तृत्वकलेचा विकास करता येईल. न्यूनगंड, भयगंड, नैराश्य.... Know More

STAGE SHOW

अंतर्मनाच्या प्रचंड सामर्थ्याचे विलक्षण दर्शन घडविणारा, क्षणाक्षणाला हशा आणि टाळ्या घेणारा नाविन्यपूर्ण आणि अत्यंत मनोरंजक कार्यक्रम... Know More

BOOKS

संमोहन तज्ज्ञ श्री. मनोहर नाईक यांची प्रकाशित पुस्तके...Know More

AUDIOS

संमोहन तज्ज्ञ श्री. मनोहर नाईक यांच्या उपलब्ध ऑडीओ सी. डी. ...Know More

VIDEOS

स्टेज शो वीडिओज़ ...Know More